X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

  1. Kế toán chi phí KD vận tải gồm:

–         Tiền lương của lái xe, phụ xe.
–         Trích BHXH, BHYT, BHTN trên tiền lương.
–         Nhiên liệu.
–         Vật liệu phụ
–         CP săm lốp
–         CP sửa chữa phương tiện.
–         CP khấu hao phương tiện
–         CP CCDC
–         CP dịch vụ mua ngoài.
–         Các khoản CP khác.

  1. Đối ... --đọc thêm--
đỗ đức hậu 0 xu

Làm Mới COCQ, Sửa COCQ, Làm Catalog sản phẩm, các loại ảnh bị mờ Công chứng dịch thuật các loại giấy tờ zalo: 0334087220

Tặng xu 10 tháng trước