X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Lưu ý về hạch toán kế toán trong doanh nghiệp: là GIÁ THÀNH: do đặc điểm của loại hình này nên yếu tố cấu thành giá thành sản phẩm là hoạt động dịch vụ tổ chức sự kiện theo yêu cầu và dv cho thuê các thiết bị công cụ tổ ... --đọc thêm--