X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Quy trình hạch toán kế toán hàng nhập khẩu

Căn cứ vào bộ chứng từ nhập khẩu: Hóa đơn thương mại; Phiếu đóng gói Packing list; Đơn đặt hàng; Vận đơn, tờ khai; Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện nhập khẩu.

Cách hạch toán như sau:

Nợ TK 151 - Hàng đi ... --đọc thêm--