X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

74 lỗi về hóa đơn và mức xử phạt kể từ năm 2022

 

Trong năm 2022, những lỗi về hóa đơn nào sẽ bị xử phạt, và mức phạt cụ thể được quy định như thế nào? Ngọc Trang (TP. Hồ Chí Minh).

Căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ ... --đọc thêm--