X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Câu hỏi:
Khi chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Nghị định 123/2020 từ tháng 11.2021 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, DN cần làm gì?

Trả lời:
Khi chuyển sang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020 từ tháng 11.2021 theo quyết định của ... --đọc thêm--