X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Triển khai áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường từ 11/7

 

Ngày 10/7, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ... --đọc thêm--