X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Khi người nộp thuế muốn thay đổi thông tin đăng ký thuế như: thay đổi CMND/ CCCD, thay đổi do sai tên hoặc thay đổi cơ quan thuế quản lý mã số thuế thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Để thay đổi thông tin đăng ký thuế như: thay đổi ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm