X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ karaoke?

Theo khoản 5 Điều 6 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008quy định về giá tính thuế dịch vụ như sau:

"Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá ... --đọc thêm--