X

Thông báo

Không tìm thấy dứ liệu

Tài khoản

Căn cứ để xác định số thuế Môn bài phải nộp?

Trả lời: Theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC và Thông tư số 96/2002/TT-BTC thì căn cứ để xác định mức thuế Môn bài phải nộp được quy định như sau:

–   Đối với các tổ chức kinh tế: căn cứ vào vốn đăng ký ... --đọc thêm--

Doanh nghiệp thành lập trong khu công nghiệp có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

- Theo quy định tại nghị định 118/ 2015/ NĐ - CP thì Khu công nghiệp là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi ... --đọc thêm--

Xem File đính kèm

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Ngày nay việc sử dụng các phần mềm hộ trợ để thực hiện các thao tác hạch toán kế toán rất phổ biến trên khắp cả nước. Các chính sách, thông tư và nghị định liên quan đến luật thuế ... --đọc thêm--

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu

Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu. Sẽ cho các bạn biết được tỷ lệ % trên ... --đọc thêm--

Kế toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

Cách hạch toán kế toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

1. Khi nào nên sử dụng các tính thuế kế toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

Đối với những doanh nghiệp không phát sinh thuế GTGT đầu vào hoặc thuế ... --đọc thêm--